Henkilökunta

Tukea elonkaaren vaihtuviin tilanteisiin

Palvelemme yksityishenkilöitä, yrityksiä ja julkisyhteisöjä monenlaisissa oikeudellisissa asioissa. Asianajaja on turvallinen valinta, kun tarvitaan oikeudellisten ja taloudellisten asioiden asiantuntijaa, sillä asianajajalta edellytetään enemmän kuin muilta lakipalveluita tarjoavilta tahoilta.

Toni Reinikainen

Toni Reinikainen

Olen hoitanut oikeudenkäyntiavustajan tehtäviä vuodesta 2013 lähtien. Asianajajana toimenkuvani painottuu riita- ja rikosasioiden sekä perhe- ja perintöoikeudellisten asioiden hoitamiseen. Työssäni hoidan erilaisiin sopimuksiin liittyviä toimeksiantoja sekä lapsiin liittyviä asioita. Hoidan myös käräjäoikeuden määräämänä konkurssipesän pesänhoitajan sekä kuolinpesien pesänselvittäjän ja -jakajan tehtäviä.

Oikeustieteen maisteriksi valmistuin Lapin yliopistosta vuonna 2012. Aloitin toimistoamme edeltäneen Asianajotoimisto Moisander & Vainio Oy:n palveluksessa vuonna 2013. Asianajajaliiton jäseneksi minut hyväksyttiin helmikuussa 2017.

Olen kotoisin Savonrannalta ja asunut ja käynyt kouluni oikeustieteen opintoja lukuun ottamatta Savonlinnan seudulla. Olen erityisen onnellinen siitä, että saan työskennellä asianajaja ja yrittäjänä sekä kasvattaa lapseni omalla kotiseudullani.

Toni Reinikainen | Asianajaja
Antti Vainio

Antti Vainio

Asianajajuus on minulle sekä työ että harrastus. Olen toiminut asianajajana jo vuodesta 1985 lukien, asianajajaliiton luottamustehtävissä n. 12 vuoden ajan ja lukuisten yritysten hallituksissa 1990-luvulta lähtien.

Valmistuin Helsingin yliopistosta vuonna 1982 ja minkä jälkeen suoritin tuomioistuin harjoittelun. Myöhemmin olen kehittänyt osaamistani muun muassa Suomen asianajajaliiton sovittelijakoulutuksella.

Työharrastukseni lisäksi olen innokas bändi-touhuilija.

Antti Vainio | Asianajaja, Varatuomari
Jussi Seppänen

Jussi Seppänen

Toimenkuvani painottuu yritysjuridiikkaan liittyviin toimeksiantoihin. Työtehtäväni muodostuvat pääosin erilaisten liikesopimusten laatimisesta ja kommentoinnista, yritysjärjestelyistä- ja kaupoista, sukupolvenvaihdoksista, veroneuvonnasta, yhtiöoikeudesta, työsuhdeasioista ja erilaisten organisaatioiden juridisesta neuvonnasta.

Valmistuin oikeustieteen kandidaatiksi Helsingin yliopistosta vuonna 1993 ja sain varatuomarin arvon vuonna 1994. Olen työskennellyt asianajotoimiston ja sitä edeltäneen Asianajotoimisto Moisander & Vainio Oy:n palveluksessa vuodesta 2010 lähtien. Aiemmin toimin taloushallinto-, ohjelmisto- ja konsultointipalveluita tarjoavassa yhtiössä.

Jussi Seppänen | Varatuomari
Sofia Kietäväinen

Sofia Kietäväinen

Olen valmistunut oikeustieteen maisteriksi Lapin yliopistosta vuonna 2018. Toimistoamme edeltäneen Asianajotoimisto Moisander & Vainio Oy:n palvelukseen tulin ensimmäisen kerran opiskeluaikanani kesällä 2016, minkä jälkeen työskentelin toimistossamme kesäaikoina ja jonkin aikaa myös valmistumiseni jälkeen. Olen toiminut myös julkisena oikeusavustajana. Asianajotoimisto Reinikainen & Vainio Oy:n palveluksessa olen työskennellyt syksystä 2021 lähtien.

Työtehtäväni painottuvat perhe- ja perintöoikeudellisiin toimeksiantoihin sekä riita- ja rikosasioihin, mukaan lukien erilaiset sopimukset ja asiakirjat sekä lapsia koskevat asiat. Toimeksiannoissa koen tärkeäksi auttaa päämiestä hänen asiassaan mahdollisimman ihmisläheisesti.

Juristiuden lisäksi olen äiti ja maatalon emäntä. Vastapainoa työhön tuovatkin koti ja perhe, joiden lisäksi nautin matkustelusta ja luonnossa liikkumisesta sekä mökkeilystä ja kirjoista.

Sofia Kietäväinen | OTM, Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja