Palvelumme

Luotettava kumppani ilon ja huolen hetkiin

Palvelemme yksityishenkilöitä, yrityksiä ja julkisyhteisöjä monenlaisissa oikeudellisissa asioissa. Palveluihimme kuuluvat riitojen ratkaisu eri muodoissaan, rikosasiat ja hallintoasiat.

Kauttamme hoituvat ammattitaidolla testamentit, avioehtosopimukset, perunkirjoitukset, ositukset, perinnönjaot ja kaikki muut perhe- ja perintöoikeudelliset asiat. Lisäksi toimimme määräyksen varaisissa pesänselvittäjän ja -jakajan tehtävissä. Tarjoamme asiantuntevaa apua myös lasten huoltoon, asumiseen, tapaamisoikeuteen ja elatukseen liittyvissä asioissa.

Palvelumme kattavat yritysten ja yhteisöjen niiden koko elinkaaren aikana tarvitsemat yhtiö- ja muut oikeudelliset palvelut. Meillä on pitkäaikaista kokemusta myös työoikeudellisten asioiden hoitamisessa. Hoidamme myös yrityssaneerauksiin ja konkursseihin liittyvät toimeksiannot.

Miksi asianajaja?

Asianajaja valvoo etujasi

Asianajaja on turvallinen valinta, kun tarvitaan oikeudellisten ja taloudellisten asioiden asiantuntijaa, sillä asianajajalta edellytetään enemmän kuin muilta lakipalveluita tarjoavilta tahoilta. Asianajajan ammattinimitystä saa käyttää vain Suomen Asianajajaliiton jäsen. Asianajaksi pääsemiseen edellytetään oikeustieteen maisterin tutkintoa ja vähintään neljän vuoden työskentelyä lakimiestehtävissä, mistä vähintään kaksi vuotta asianajoalalla. Lisäksi hakijan tulee suorittaa erillinen asianajajatutkinto.

Ainoastaan asianajajat ovat valvonnan alaisia kaikessa toiminnassaan. Asianajajien toimintaa valvovat Asianajajaliiton hallitus ja valtioneuvoston oikeuskansleri. Liiton hallitus ja valvontalautakunta käyttävät asianajajiin kohdistuvaa valvonta- ja kurinpitovaltaa.

Asianajajan tärkein velvollisuus on valvoa päämiehensä oikeutta ja etua. Asianajajan tulee olla riippumaton kaikista muista tahoista paitsi päämiehestään. Asianajaja on velvollinen pitämään omana tietonaan kaiken sen, mitä hän on asiakassuhteensa nojalla saanut tietää päämiehestä.

Asianajajan on vakuutettava asianajotoiminnassa toiselle aiheutettu varallisuusvahinko niiden ehtojen mukaisesti, jotka ovat voimassa asianajotoiminnan vastuuvakuutusta varten.